Racumin Foam (500 ml) BE

Let op: dit is de Belgische toelating. Om dit product met Nederlandse toelating te bekijken, klikt u HIER.


GESLOTEN CIRCUIT / CIRCUIT RESTREINT

Code: 100-000711

Product Omschrijving

Details

Racumin® Foam is een product op basis van de actieve stof coumatetralyl; een anticoagulerend middel dat de bloedstolling vermindert en inwendige bloedingen veroorzaakt. Wanneer de knaagdieren in contact komen met het product, blijft dit aan hun pels kleven. Als gevolg hiervan zullen ze hun vacht schoonmaken waardoor ze de actieve stof opnemen. Dit product bevat bovendien ook Bitrex®, wat zorgt voor een vermindering van het risico op toevallige inname door niet geviseerde dieren, zonder dat de aantrekkingskracht voor knaagdieren vermindert.

Het product moet toegepast worden op overdekte locaties waar knaagdieren geregeld komen: rondom holingangen, openingen in het metselwerk, smalle doorgangen, verlaagde plafonds, isolerende wanden, schachten, dwarsbalken, ... Eénmaal toegepast, zal het product gedurende meerdere dagen blijven opschuimen. Om knaagdieren toe te laten hun toegangspunten (b.v. holingangen) te blijven gebruiken, is het belangrijk dat deze niet volledig afgesloten worden door het schuim. De toegang moet nog duidelijk zichtbaar blijven. Racumin® Foam wordt in eerste instantie gebruikt als een ondersteunende maatregel bij normale bestrijdingsacties met lokaas. In omstandigheden waar andere middelen minder geschikt zijn (b.v. bij hoge luchtvochtigheid, in aanwezigheid van andere aantrekkelijke voedingsbronnen of voor de bestrijding van knaagdieren die geen lokaas eten), zorgt dit product voor een uiterst succesvolle knaagdiercontrole.

Let op! In België behoort dit product tot het GESLOTEN CIRCUIT! Meer info hierover vindt u HIER.

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK. 

Un produit sous forme de mousse, principalement utilisé comme mesure de soutien lors d’actions de lutte normale avec des appâts et dans les cas où d’autres produits sont moins appropriés. Pour la lutte contre les rats bruns et noirs et les souris domestiques dans des endroits couverts. Lorsque les rongeurs entrent en contact avec le produit, il restera collé à leur fourrure. En conséquence, ils nettoieront leur fourrure, et ils consommeront la substance active. Le produit peut être appliqué dans des endroits couverts où les rongeurs passent régulièrement : autour des entrées des nids, ouvertures dans la maçonnerie, passages étroits, plafonds suspendus, murs isolés, cages, poutres transversales, ... Une fois appliqué, le produit continuera à mousser pendant plusieurs jours.

Attention! Produit du CIRCUIT RESTREINT en Belgique! Pour plus d'infos, cliquez ICI.

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Toelatingsnummer BE2014-0020
Werkzame Stof coumatetralyl 0,4%