Categorieën
Harmonix® Rodent Paste (NL/BE/LUX)
89.25

Harmonix® Rodent Paste (NL/BE/LUX)

Bekijk HIER de Harmonix video van Bayer!

Meer weten over Cholecalciferol? Bekijk HIER de video.

.

GESLOTEN CIRCUIT / CIRCUIT RESTREINT (BE)

 

Art. Nr. 200-000750
Productomschrijving

Een nieuwe revolutionaire aanpak van ratten en muizen! Harmonix® Rodent Paste is het resultaat van jarenlange innovatie die heeft geleid tot een volledig nieuwe oplossing in een geoptimaliseerde lokaasmatrix.

Harmonix® Rodent Paste is gebaseerd op de in de natuur voorkomende werkzame stof Cholecalciferol (vitamine D3)q en heeft een rodenticide werking wanneer het toegepast wordt in een hoge dosering. Cholecalciferol heeft echter een ander werkingsmechanisme dan de traditionele anticoagluantia waardoor dit unieke product een aantal interessante voordelen biedt voor plaagdierbeheersers en uitermate geschikt is voor het bestrijden van
resistente knaagdierpopulaties.

Harmonix® Rodent Paste is een uiterst smakelijk, kant-en-klaar pastalokaas in 20 grams zakjes en wordt geleverd in een moderne duurzame verpakking van 5kg. Het middel is in Nederland uitsluitend toegelaten ter bestrijding van huismuizen, bruine ratten en zwarte ratten binnen in gebouwen, en ter bestrijding van bruine en zwarte ratten buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen. In België is het toegelaten voor de bestrijding van huismuizen, bruine ratten en zwarte ratten binnen, buiten rond gebouwen en buiten op open ruimten en afvalstortplaatsen.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op het Rattenplatform van Bayer of contact opnemen met uw accountmanager.

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK.

Une nouvelle approche révolutionnaire des rats et des souris! Harmonix® Rodent Paste est le résultat d’années d’innovation qui ont conduit à une solution complètement nouvelle dans une matrice d’appâts optimisée.

Harmonix® Rodent Paste est basé sur l’ingrédient actif naturel Cholécalciférol (vitamine D3) et a un effet rodenticide lorsqu’il est appliqué à forte dose. Cependant, le cholécalciférol a un mode d’action différent de celui des anticoagluants traditionnels, ce qui fait de ce produit unique un certain nombre d’avantages intéressants pour les professionnels de lutte anti-nuisibles et bien adapté pour contrôler les populations de rongeurs résistantes.

Harmonix® Rodent Paste est un appât en pâte prêt à l’emploi extrêmement savoureux en sachets de 20 grammes et dans un emballage durable et moderne de 5 kg. Harmonix® Rodent Paste est exclusivement autorisé en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg pour la lutte contre les souris domestiques, les rats bruns et les rats noirs à l’intérieur, à l’extérieur autour des bâtiments et à l’extérieur dans les espaces ouverts et les décharges de déchets.

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Extra Informatie
Meer informatie
Toelatingsnummer NL-0024897-0000 | BE2020-0019 | 275/20/L-000
Werkzame Stof Cholecalciferol 0,075%
Downloads