Categorieën
AF® Amicus (doos 4)
57.2

AF® Amicus (doos 4)

Art. Nr. 205-000211
Productomschrijving

De AF® Amicus is een soortspecifieke voerkist, die het risico op toegang door niet-doeldieren verkleint en specifiek ontwikkeld is voor bruine ratten (Rattus norvegicus). Dit is een belangrijke risicobeperkende maatregel bij het gebruik van rodenticiden in alle gebieden en vermindert het risico wanneer klapvallen gebruikt worden. Wanneer deze voerkist correct wordt weggezet, is het onwaarschijnlijk dat slakken zullen binnendringen en rodenticiden in de voerkist zullen consumeren.

De voerkist is snel en gemakkelijk te openen met de plastic AF® Push Key. Het scharnierend deksel kan vast blijven zitten bij inspectie van de voerkist of kan verwijderd worden om de kist schoon te maken of om het lokaas aan te vullen.

Lokaasblokken en pastazakjes kunnen veilig worden vastgemaakt aan de metalen lokaashouder in het deksel. Vers pastalokaas in bakjes of graanlokaas kan in een inzetbakje aan weerszijden van de toegangsbuizen in het centrale compartiment geplaatst worden. De voerkist biedt ook plaats aan twee Snap-E Rat of Trapper T-Rex klapvallen of twee digitale Xignal Rat Traps, die veilig aan weerszijden van de toegangsbuizen in het centrale compartiment geplaatst kunnen worden.

De AF® Amicus moet op de juiste hoogte aan een muur of paal worden bevestigd om correct te functioneren. Dit kan met behulp van het bijgeleverde sjabloon en de voorgevormde sleutelgatvormige openingen. Met behulp van deze openingen kan de voerkist indien nodig in hoogte worden versteld. De juiste instelhoogte moet tussen 90 mm en 100 mm zijn vanaf de basis van de toegangsbuis tot de grond.

Afmetingen (l x b x h): 420 x 243 x 305 mm (inclusief buizen)
Eigen bedrukking mogelijk vanaf 32 stuks


L’AF® Amicus est une boîte à rats qui réduit le risque d’entrée d’animaux non cibles, et a été spécifiquement développée pour les rats bruns (Rattus norvegicus). Ceci est une mesure de limitation des risques importante lors de l’utilisation de rodenticides dans tous les domaines et réduit le risque lors de l’utilisation de pièges à rongeurs. Quand la boîte est correctement placée, les escargots sont peu susceptibles d’entrer et de consommer des rodenticides dans la boîte.

La boîte à rats peut être ouverte rapidement et facilement avec la clé en plastique AF®. Le couvercle à charnière peut rester attaché lors de l’inspection de la boîte ou peut être retiré pour nettoyer la boîte ou remplir l’appât.

Les blocs d’appât et les pâtes en sachets peuvent être solidement fixés au porte-appât en métal dans le couvercle. Les pâtes fraîches ou les appâts en grains peuvent être placés dans une coupelle de chaque côté des tubes d’entrée dans le compartiment central. La boîte accueille également deux pièges à rats Snap-E Rat ou Trapper T-Rex ou deux pièges à rats numériques Xignal Rat, qui peuvent être placés en toute sécurité de chaque côté des tubes d’accès dans le compartiment central.

La AF® Amicus doit être montée sur un mur ou un poteau à la bonne hauteur pour fonctionner correctement. Cela peut être fait à l’aide du gabarit fourni et des ouvertures préformées en forme de trou de serrure. Avec l’aide de ces ouvertures, la boîte peut être ajustée en hauteur si nécessaire. La hauteur de réglage appropriée doit être comprise entre 90 mm et 100 mm de la base du tube d’accès au sol.

Dimensions (l x l x h): 420 x 243 x 305 mm (tubes inclus)
À personnaliser avec votre logo à partir de 32 pièces

Extra Informatie
Meer informatie
Toelatingsnummer geen / n.v.t.
Werkzame Stof geen / n.v.t.
Downloads