GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VÓÓR GEBRUIK.

XIGNAL

Log in om te bestellen

Xignal Installatiegids - bekijk de VIDEO

Xignal Guide d'Installation - Regardez la VIDÉO

Gegroepeerde productitems
Productnaam Aantal
Xignal Mouse Trap
Log in om te bestellen
Contacteer Ons
Xignal Rat Trap
Log in om te bestellen
Contacteer Ons
Xignal Motion Sensor
Log in om te bestellen
Xignal Gateway (indoor)
Log in om te bestellen
Availability: Op voorraad
Art nr.
XIGNAL

HOE WERKT HET?

Xignal monitort knaagdiervallen en sensoren met de modernste technologie. Het bewaakt, registreert en waarschuwt 24/7 knaagdieractiviteit en stuurt een e-mail wanneer de status van een val of sensor verandert. Het maakt 24/7 monitoring van een site mogelijk via de Xignal App of Portal. Het systeem werkt de server elke 24 - 30 uur bij met een statuscontrole. Alle gegevens worden veilig bewaard op een cloudgebaseerde server. Biedt intelligente rapportage voor trendanalyse en klantrecensies.

Met de Xignal Mouse and Rat Traps kun je knaagdieren op een slimme manier vangen met moderne sensortechnologie, waardoor je 24/7 knaagdieractiviteit kunt volgen en registreren. Hierdoor ontstaat ruimte voor intensieve en efficiënte inspecties. De niet-giftige, digitale vangst bespaart kosten, past in het Integrated Pest Management en zorgt voor intelligente en duurzame plaagdierbeheersing.

De Xignal-technologie maakt gebruik van een privé LoRaWAN-netwerk. Dit is eenvoudig in te stellen door het aan te sluiten op de voorgeconfigureerde Xignal-gateway. De gateway heeft een internetverbinding nodig via ethernet of u kunt de vooraf geïnstalleerde simkaart van Dimo ​​Systems activeren om een ​​mobiele (4G) internetverbinding te gebruiken (mobiel wordt geleverd met een jaarabonnement van Dimo ​​Systems)

Xignal Motion Sensor

Deze bewegingssensor kan worden gebruikt in een voerkist voor knaagdieren of een multi-catch toestel en zal u waarschuwen wanneer er activiteit in de kist plaatsvindt. De sensor kan ook worden gebruikt in verborgen ruimtes zoals verlaagde plafonds (let op: sensoren die niet in een kist zijn geplaatst, zullen alle beweging in die ruimte detecteren).

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Xignal surveille les pièges à rongeurs et les capteurs avec la dernière technologie. Il surveille, enregistre et alerte l'activité des rongeurs 24h/24 et 7j/7 et envoie un e-mail lorsque l'état d'un piège ou d'un capteur change. Il permet une surveillance 24/7 d'un site via l'application Xignal ou le portail. Le système met à jour le serveur toutes les 24 à 30 heures avec une vérification de l'état. Toutes les données sont stockées en toute sécurité sur un serveur basé sur le cloud. Fournit des rapports intelligents pour l'analyse des tendances et les commentaires des clients.

Avec les pièges à souris et à rats Xignal, vous pouvez attraper intelligemment les rongeurs avec une technologie de capteur moderne, vous permettant de surveiller et d'enregistrer l'activité des rongeurs 24/7. Cela crée de l'espace pour des inspections intensives et efficaces. La capture non toxique permet d'économiser des coûts, fait partie de la lutte intégrée et garantit une lutte anti-rongeurs intelligente et durable.

La technologie Xignal utilise un réseau privé LoRaWAN. Ceci est facile à configurer en le connectant à la passerelle Xignal préconfigurée. La passerelle nécessite une connexion Internet via Ethernet ou vous pouvez activer la carte SIM préinstallée de Dimo ​​Systems pour utiliser une connexion Internet mobile (4G) (connexion mobile est livrée avec un abonnement annuel de Dimo ​​Systems)

Capteur de mouvement Xignal (Xignal Motion Sensor)

Ce capteur de mouvement peut être utilisé dans une boîte à appâts pour rongeurs ou un dispositif multi-capture et vous alertera en cas d'activité dans la boîte ou le dispositif. Le capteur peut également être utilisé dans des espaces cachés tels que des plafonds suspendus (note: les capteurs non placés dans une boîte détecteront tous les mouvements dans cet espace).

Meer informatie
Toelatingsnummer geen / n.v.t.
Werkzame Stof geen / n.v.t.