Embasol Houtwormdood

Code: EMBASOL
Productnaam Prijs Hoeveelheid
Embasol HWD - 0,75 liter
Embasol HWD - 2,5 liter
Embasol HWD - 5 liter
Embasol HWD - 25 liter

Product Omschrijving

Details

Verbruik curatieve toepassing: minimaal 1 liter per 4 m2 hout
Verbruik preventieve toepassing: minimaal 1 liter per 8 m2 hout
Verdunning: geen; kant-en-klare oplossing

Een gebruiksklaar houtverduurzamingsproduct ter bestrijding van houtaantastende insecten. Het middel mag preventief uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van personen die in dienst zijn van bedrijven die op professionele wijze actief zijn op het gebied van de houtverduurzaming, en door deze bedrijven zijn belast met uitvoeringstaken betreffende de houtverduurzaming.

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK.

Matière active/teneur: permethrine 2 g/l
Traitement curatif: min. 1 litre par 4 m2 de bois
Traitement préventif: min. 1 litre par 8 m2 de bois
Dilution: aucune; produit prêt-à-l’emploi

Un produit de prolongation de la durée de vie du bois prêt à l’emploi pour la lutte contre les insectes xylophages. Pour des traitements préventifs, le produit ne peut être utilisé que par ou sous la surveillance des personnes, qui sont employées par des entreprises travaillant professionnellement dans le domaine de la préservation du bois, et qui sont chargées de tâches d’exécution relatives à la préservation du bois par ces entreprises.

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Toelatingsnummer 11625 N / 12806 B
Werkzame Stof permethrin 2 g/l