Categorieën
Embalan Insect Killer RTU

Embalan Insect Killer RTU

GESLOTEN CIRCUIT / CIRCUIT RESTREINT (BE)

 

Gegroepeerde productitems
Productnaam Aantal
Embalan Insect Killer RTU - 0,75 liter
Embalan Insect Killer RTU - 2,5 liter
Embalan Insect Killer RTU - 5 liter
Log in om te bestellen
Art. Nr. EMBALAN INSECT KILLER RTU
Productomschrijving

Een gebruiksklare oplossing (RTU) voor preventieve behandeling tegen houtborende kevers en termieten en voor curatieve behandeling tegen houtborende kevers. Voor gebruik in situaties waar het houtproduct bedekt is en niet aan het weer en vochtige omstandigheden is blootgesteld.

Preventieve toepassing (gebruiksklasse 1):
Embalan Insect Killer RTU aanbrengen in een dosis van 200 ml/m² (= 1 liter per 5 m²)

Curatieve toepassing:
Embalan Insect Killer RTU aanbrengen in een dosis van 300 ml/m² (= 1 liter per 3,3 m²)

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK.

Une solution prête à l’emploi (RTU) pour le traitement préventif contre les coléoptères xylophages et les termites et le traitement curatif contre les coléoptères xylophages. Pour une utilisation dans des situations où le produit à base de bois est à l’abri et non exposé aux intempéries et à l’humidité.

Application préventive (classe d'utilisateur 1):
Appliquer Embalan Insect Killer RTU en dose de 200 ml/m² (= 1 litre par 5 m²)

Application curative:
Appliquer Embalan Insect Killer RTU en dose de 300 ml/m² (= 1 litre par 3,3 m²)

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Extra Informatie
Meer informatie
Toelatingsnummer NL-0021535-0001 | BE2019-0011-01-01
Werkzame Stof permethrin 2,5 g/l
Downloads