Bluestar® Cimex

Klik HIER om de BLUESTAR® Cimex video te bekijken!

Code: 230-000088

Product Omschrijving

Details

BLUESTAR® Cimex is een aanvullend hulpmiddel bij het zoeken naar tekenen van bedwantsplagen. BLUESTAR® Cimex maakt het gemakkelijk om de hemoglobineconcentratie in de uitwerpselen van bedwantsen te herkennen en terug te voeren naar de bron van de besmetting.

Klaar in één minuut - los de tabletten op in water. Simpelweg BLUESTAR® Cimex sproeien op verdachte plekken en het product zal onmiddellijk blauw worden wanneer het in contact komt met het geringste spoor van hemoglobine. Deze reactie is met het blote oog gemakkelijk zichtbaar in het donker.

Hoe te gebruiken?

  1. Gebruik een drukspuit (handspuit) met verstelbare sproeidop.
  2. Voeg 100 tot 150 ml water toe aan de spuittank.
  3. Open een pakket BLUESTAR®-tabletten met een scherp hulpmiddel (schaar of breekmes) en voeg, op het laatste moment, de twee tabletten toe (1 witte en 1 beige).
  4. Schroef de spuit op de tank en meng voorzichtig totdat de tabletten volledig zijn opgelost. Deze bewerking duurt enkele minuten. Wanneer de tabletten zijn opgelost, kan de resulterende oplossing een paar uur bruikbaar zijn.
  5. Controleer het sproeibeeld met de verstelbare sproeidop.

Wanneer het in contact komt met uitwerpselen van bedwantsen zorgt BLUESTAR® voor een lichtgevende chemische reactie die in het donker zonder enige speciale verlichting zichtbaar is. BLUESTAR® is extreem gevoelig. Het minste spoor, zelfs volledig onzichtbaar of weggespoeld, zal de reactie activeren.

Besteed aandacht aan lichtbronnen: maak de kamer donkerder, sluit rolluiken, gordijnen en deuren. Schakel alle lichten uit. U kunt een zaklamp gebruiken om u in het donker te begeleiden, maar vergeet niet om hem uit te schakelen voordat u BLUESTAR® gebruikt. De reactie is zichtbaar bij alle omstandigheden met weinig licht, maar vooral in het donker. Elk licht kan voorkomen dat u de reactie van BLUESTAR® ziet.

De luminescentie identificeren: BLUESTAR® kan ook lichte reacties produceren in afwezigheid van uitwerpselen van bedwantsen. Deze reactie, die vals-positief wordt genoemd, komt voor bij contact met bepaalde acrylverf, vernissen, chloorhoudende producten, enz... Deze lichtreactie is echter heel anders dan de reactie die BLUESTAR® produceert wanneer het in contact komt met de uitwerpselen van bedwantsen, waarbij het aanzienlijk helderder en "blauwer" zal zijn. Bovendien is de reactie in contact met uitwerpselen van de bedwants ogenblikkelijk terwijl een vals-positief resultaat langzamer verschijnt. Tenslotte zal een vals-positief resultaat de indruk wekken van een witte sluier, zoals sneeuw. 

Let op: voorkom dat het product in aanraking komt met de ogen!

 

BLUESTAR® Cimex est une aide complémentaire pour la recherche de preuves de présence de punaises de lit. Le révélateur de sang BLUESTAR® Cimex permet de repérer facilement l’hémoglobine contenue dans les excréments des punaises de lit et de remonter la piste du foyer d’infestation.

Prêt en une minute (dissoudre les comprimés dans de l’eau), il suffit de pulvériser BLUESTAR® Cimex sur les zones suspectées, et, instantanément, lorsque le produit est en contact avec la moindre trace d’hémoglobine, elle devient d’un bleu luminescent. Cette réaction est très visible à l’oeil nu dans l’obscurité.

Mode d’emploi :

  1. Equipez-vous d’un pulvérisateur à gâchette réglable.
  2. Ajoutez 100 à 150 ml d’eau dans le réservoir du pulvérisateur.
  3. A l’aide d’un outil tranchant, ouvrez au dernier moment un sachet de comprimés BLUESTAR® et ajoutez les deux comprimés (un blanc et un beige).
  4. Vissez le pulvérisateur sur le réservoir et mélangez doucement jusqu'à totale dissolution des comprimés. Cette opération prendra quelques minutes. Lorsque les comprimés sont dissous, la solution obtenue sera utilisable quelques heures.
  5. Vérifiez en pressant la gâchette du pulvérisateur la bonne pulvérisation du BLUESTAR®.

BLUESTAR® provoque, au contact des excréments de punaises de lit, une réaction chimique lumineuse visible dans l’obscurité sans aucun apport de lumière. BLUESTAR® est extrêmement sensible. Il suffit de la moindre trace, même totalement invisible ou délavée, pour déclencher la réaction.

Attention aux sources de lumière : Plongez la pièce dans le noir, fermez les volets, les rideaux, les portes. Eteignez toute lumière. Vous pouvez vous munir d’une lampe torche afin de vous guider dans l’obscurité, mais n’oubliez pas de l’éteindre avant toute pulvérisation du BLUESTAR®. La réaction est visible dans toutes les conditions de faible luminosité, mais surtout dans le noir. Toute lumière peut vous empêcher de voir la réaction du BLUESTAR®.

Bien reconnaître la luminescence : BlueStar® peut aussi produire des réactions lumineuses en l’absence d’excréments de punaises de lit. Cette réaction, appelée faux positif, se produira au contact de certaines peintures acryliques, vernis, produits chlorés, etc... Cette réaction lumineuse est cependant bien différente de la réaction que BlueStar® produit au contact des excréments de punaises de lit, cette dernière étant nettement plus brillante et plus "bleue". De plus, la réaction au contact des excréments de punaises de lit est instantanée alors qu’un faux positif apparaîtra plus lentement. Enfin, un faux positif donnera l’impression d’un voile blanc, comme de la neige. Avec un peu d’entraînement, vous ne pourrez pas confondre une réaction sur des excréments de punaises de lit avec un faux positif.

Faîtes attention de ne pas recevoir de produit dans les yeux, ni d'atteindre ceux d’une autre personne.

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Toelatingsnummer Geen / n.v.t.
Werkzame Stof Geen / n.v.t.