Categorieën
Tomcat® Blox (NL/BE)

Tomcat® Blox (NL/BE)

GESLOTEN CIRCUIT / CIRCUIT RESTREINT (BE)

 

Let op: dit product is in prijs gewijzigd.
Attention: changement de prix pour ce produit.

 

Gegroepeerde productitems
Productnaam Aantal
Tomcat Blox - 28 grams blocks (4 kg)
Tomcat Blox - 28 grams blocks (8 kg)
Tomcat Blox - 225 grams blocks (9 kg)
Log in om te bestellen
Art. Nr. TOMCAT BLOX
Productomschrijving

De populaire Tomcat Blox met uiterst smakelijke receptuur voor een superieure opname, voor zowel huismuizen als bruine ratten. Tomcat Blox is speciaal geformuleerd met een optimale mix van voedselingrediënten en een kleine hoeveelheid paraffine en kan hierdoor in zowel natte als droge omstandigheden ingezet worden. Dankzij het speciale extrusie-proces van Bell krijgen de blokjes hun kenmerkende vorm en randen waar ratten en muizen zo graag aan knagen. Bovendien kunnen de blokken snel en eenvoudig in de meest voorkomende lokaaskisten vastgezet worden (met behulp van metalen staafjes) dankzij het voorgeboorde gat in het midden.

NEDERLAND

Het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerkistjes of –doosjes. Bij gebruik in riolen moeten de lokaasblokken boven de waterlijn m.b.v. metaaldraad of een haak worden opgehangen of in vastgezette lokaasdoosjes of –kisten worden uitgelegd.

De toepassing ter bestrijding van bruine ratten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM zoals omschreven in de meest recente versie van het ‘Handboek beheersing van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen’ door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-Rattenbeheersing.

BELGIË

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bruine ratten (Rattus norvegicus) en huismuizen (Mus musculus) in en rondom gebouwen, woningen, industriele of commerciele ruimten, en riolen. Niet in openbare parken, open ruimten, afvalverwerkingsfabriek en vuilstortplaatsen gebruiken. Het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerkistjes of –doosjes. Bij gebruik in riolen moeten de lokaasblokken boven de waterlijn m.b.v. metaaldraad of een haak worden opgehangen of in vastgezette lokaasdoosjes of –kisten worden uitgelegd. Plaats het lokaas in lokaasdozen buiten bereik van andere dieren (bijvoorbeeld vogels, zoogdieren, huis- of landbouwdieren) en kinderen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK.

Les Tomcat Blox populaires avec une recette extrêmement savoureuse et une grande appétance, pour les souris domestiques ainsi que les rats bruns. Tomcat Blox a été spécialement formulé avec un mélange optimal d’ingrédients alimentaires et une petite quantité de paraffine pour une utilisation dans des conditions humides et sèches. Grâce au procédé d’extrusion spécial de Bell, les blocs ont de multiples bords qui invitent les rongeurs d’en grignoter. De plus, les blocs peuvent être fixés facilement et rapidement dans les boîtes d’appâtage les plus courantes (à l’aide de tiges métalliques) grâce au trou pré-percé qui se trouve au milieu des blocs.

Exclusivement autorisé pour la lutte contre les rats (Rattus norvegicus) et les souris (Mus musculus). Usage non agricole. Usage à l'intérieur et à l'extérieur (autour des bâtiments) et dans les égouts afin de protéger la santé publique, les produits stockés et les matériaux. L'usage dans les égouts est limité aux utilisateurs professionnels. Ne pas utiliser dans les jardins publics, les espaces ouverts, les installations de traitement des déchets ou les décharges. Les appâts doivent être placés dans des boîtes d'appâtage spécialement prévues à cet effet. En cas d'utilisation dans les égouts, les blocs doivent être maintenus au-dessus du niveau d'eau au moyen de fils métalliques ou plastiques ou de crochets ou placés dans des boîtes-appâts fixes. Les appâts doivent être placés uniquement dans des points d'appât inviolables afin que les enfants, animaux domestiques, oiseaux et autres animaux sauvages ne puissent pas y accéder.

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Extra Informatie
Meer informatie
Toelatingsnummer NL-0006285-0000 | BE2014-0031
Werkzame Stof Bromadiolon 0,005%
Downloads