GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VÓÓR GEBRUIK.

Sakarat® D Liquid Bait 26 (100 ml) BE

Log in om te bestellen

GESLOTEN CIRCUIT / CIRCUIT RESTREINT

 

Gegroepeerde productitems
Productnaam Aantal
Sakarat® D Liquid Bait 26 (1 x 100 ml) BE
Log in om te bestellen
Sakarat® D Liquid Bait 26 (doos 50 x 100 ml) BE
Log in om te bestellen
Availability: Op voorraad
SKU
SAKARAT D LIQUID 26 BE

Exclusief bij Killgerm: het enige vloeibare rodenticidelokaas dat beschikbaar is op de Belgische en Nederlandse PCO markt - in een gepatenteerd flesje.

Sakarat® D Liquid Bait 26 is toegelaten voor gebruik door professionele plaagdierbestrijders en is exclusief verkrijgbaar bij Killgerm voor de professionele PCO markt in België en Nederland. Deze goedkeuring op het allerhoogste Europese niveau betekent dat het product en diens verpakking aan zeer strenge criteria voldoen.

Sakarat® D Liquid Bait 26 wordt geleverd in een speciaal hiervoor ontwikkeld en gepatenteerd flesje met kindveilige dop. Het flesje is afgesloten met een veiligheidsmembraan dat pas doorbroken wordt wanneer de unieke roll-on dispenser op het flesje gemonteerd wordt. De dispenser is zodanig ontwikkeld dat hij niet mag druppelen zodat er geen verspreiding van het product kan plaatsvinden. Na assemblage van de dispenser op het flesje dient het geheel vastgezet te worden op de unieke basis die als drinkbakje fungeert en extra veiligheid biedt in de voerkist. Het flesje past in o.a. onze AF® Atom, AF® Rat Box en AF® Fortis voerkisten.

UFI: M300-D0YF-800P-G7RP

Exclusif chez Killgerm: le seul appât rodenticide liquide actuellement disponible sur le marché belge - dans une bouteille brevetée.

Sakarat® D Liquid Bait 26 a été approuvé pour usage par des professionnels de luttte antiparasitaire et est exclusivement disponible chez Killgerm Benelux pour le marché professionnel en Belgique et aux Pays-Bas. Cette approbation au plus haut niveau européen signifie que le produit et son emballage répondent à des critères très stricts.

Sakarat® D Liquid Bait 26 est par exemple fourni dans une bouteille spécialement développée et brevetée avec un bouchon de sécurité pour enfants. La bouteille est scellée avec une membrane de sécurité qui est seulement brisée quand le distributeur unique est monté sur la bouteille. Le distributeur a été conçú de telle manière qu’il ne puisse pas s’égoutter afin d’éviter une propagation du produit. Après l’assemblage du distributeur sur la bouteille, l’ensemble doit être fixé sur la base unique qui sert d’abreuvoir et qui fournit une sécurité supplémentaire dans la boîte d’appâtage. La bouteille tient dans nos boîtes à appâts AF® Atom, AF® Rat Box et AF® Fortis.

UFI: M300-D0YF-800P-G7RP

Meer informatie
Toelatingsnummer BE2016-0021
Werkzame Stof Difenacoum 0,0026%