Categorieën
ProVecta® (1L)
124

ProVecta® (1L)

Art. Nr. 100-000799
Productomschrijving

ProVecta is te gebruiken als hybride oplossing die de doeltreffendheid van insecticiden versterkt met een fysieke werking. Voor een effectieve beheersing van resistente populaties kruipende en vliegende insecten. Het wordt aanbevolen om te worden gebruikt voor een behandeling van resistente plaagdierpopulaties op moeilijk bereikbare plaatsen (bv. bedwantsen). Het middel wijzigt het blootstellingsprofiel van de insecten waardoor de biologische beschikbaarheid van de werkzame stof(fen) worden versterkt. Het zorgt voor een gelijkmatige afzetting van de werkzame stof op het behandelde oppervlak.

Het middel kan ook worden toegepast in een verdunning met alleen water (dus niet in een mengsel met een werkzame stof), bv. bij het beheersen van bedwantsplagen.

ProVecta peut être utilisé comme solution hybride qui améliore l’efficacité des insecticides utilisés lors d’une activité physique. Pour un contrôle efficace des populations résistantes d’insectes rampants et volants. Il est recommandé pour le traitement de populations d’organismes nuisibles résistants dans des endroits difficiles d’accès (punaises de lit). Le produit modifie le profil d’exposition des insectes, augmentant ainsi la biodisponibilité de la ou des substances actives. Il assure une distribution uniforme de la substance active sur la surface traitée.

Il peut également être utilisé en dilution avec uniquement de l’eau (c’est-à-dire pas en mélange avec une substance active), par exemple pour lutter contre les punaises de lit. ProVecta n’est pas soumis à une obligation d’enregistrement.

Extra Informatie
Meer informatie
Toelatingsnummer geen / n.v.t.
Werkzame Stof geen / n.v.t.
Downloads