Nieuw

Minkpolice Vangkooi Monitor

Code: 270-000038

Product Omschrijving

Details

U kunt veel tijd en geld besparen door niet uit te rijden om uw vangkooien elke dag te controleren. Gebruik in plaats daarvan de MinkPolice trapmonitor, die een notificatie stuurt wanneer er vangst is in de vangkooi. Dit is vooral diervriendelijk omdat het de gebruiker in staat stelt om onmiddellijk te reageren wanneer een dier wordt gevangen en het dier niet onnodig gedurende een lange tijd opgesloten hoeft te zitten.

MinkPolice werkt met een gratis online interface, waar u eenvoudig uw monitor kunt instellen, de huidige status van alle vangkooien kunt controleren en telefoonnummers en e-mailadressen kunt invoeren die een notificatie moeten ontvangen wanneer de klep wordt gesloten. MinkPolice stuurt tevens een bericht wanneer er een probleem is, zoals bv. een netwerkfout. Het geeft bovendien ook een melding wanneer de batterijen leeg dreigen te raken.

Op verzoek zal de server één of twee e-mails en/of sms-berichten per dag sturen met een overzicht van de status van alle vangkooien. In plaats van afzonderlijke statusrapporten van elke kooi te ontvangen, geeft het MinkPolice-statusrapport een samenvatting van de status van alle vallen in één bericht. Zelfs met 100 vallen of meer ontvangt de gebruiker slechts één bericht met een samenvatting van de status van alle vangkooien.

Kenmerken:

  • Permanente, realtime opvolging van de status van uw vallen;
  • IP67 waterdicht;
  • Werkt op 4 AA Lithium batterijen;
  • Batterijduur: ca. 12 maanden (met 2 dagelijkse rapporten);
  • Inclusief twee jaar fabrieksgarantie 


Vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent en évitant de vérifier vos pièges cage tous les jours. Utilisez plutôt le module d’alarme MinkPolice, qui vous notifiera immédiatement quand il y a une capture dans la cage. Ceci est particulièrement favorable aux animaux car il permet à l’utilisateur de réagir immédiatement lorsqu’un animal est attrapé. De plus, l’animal n’est pas piégé inutilement pendant une longue période.

Minkpolice fonctionne avec une interface en ligne gratuite, où vous pouvez facilement configurer votre moniteur, vérifier l’état actuel de toutes les cages et entrer les numéros de téléphone et adresses e-mail nécessaires pour recevoir une notification quand une cage se ferme. MinkPolice envoie aussi un message en cas de problème, tel qu’une erreur de réseau. Il donne également une notification lorsque les piles sont sur le point de s’épuiser.

Sur demande, le serveur enverra un ou deux e-mails et/ou messages textes par jour résumant l’état de toutes les pièges cage. Au lieu de recevoir des rapports d’état individuels à partir de chaque cage, le rapport d’état MinkPolice résume l’état de toutes les cages dans un seul message. Même avec 100 pièges cage ou plus, l’utilisateur ne reçoit qu’un seul message résumant l’état de toutes les cages.

Caractéristiques:

  • Suivi permanent et en temps réel de l’état de vos pièges;
  • Classification IP67 (étanche);
  • Fonctionne avec 4 piles au lithium AA;
  • Durée de vie de la batterie: environ 12 mois (avec 2 rapports quotidiens);
  • Livré avec une garantie d’usine de 2 ans

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Toelatingsnummer Geen / n.v.t.
Werkzame Stof Geen / n.v.t.