Maxforce® White IC (BE)

Let op: dit is de Belgische toelating. Om dit product met Nederlandse toelating te bekijken, klikt u HIER.


Verpakking / emballage: 4 x 30 gr

Code: 100-000669 BE

Product Omschrijving

Details

Maxforce White IC wordt gebruikt ter bestrijding van Duitse kakkerlakken (Blattella germanica) en Amerikaanse kakkerlakken (Periplaneta americana) door lokale toepassing in kieren en spleten. Kan toegepast worden in commerciële, industriële, landbouw- en residentiële gebouwen en transportmiddelen. De gel door middel van een pistool direct toedienen in kieren en naden. In de besmette zones, 1 druppel gel per m² of per lopende meter toepassen voor de Duitse kakkerlak en 2 druppels voor de Amerikaanse. 1 druppel van 7 mm = 0,1 gram. Bij hevige besmettingen het aantal druppels overeenkomstig verhogen.

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK.

Usage destiné à la lutte contre les blattes germaniques (Blattella germanica) et les blattes américaines (Periplaneta americana) par application locale dans les interstices et les fentes. Peut être appliqué dans des bâtiments commerciaux, industriels, agricoles, résidentiels et des moyens de transport. Dans les zones infestées, appliquer 1 goutte de gel par m² ou par mètre linéaire pour la blatte germanique et 2 gouttes pour la blatte américaine. 1 goutte de 7 mm = 0,1 gramme. En cas de fortes infestations, augmenter le nombre de gouttes en conséquence.

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Toelatingsnummer 3299 B
Werkzame Stof Imidacloprid 2,15%