Categorieën
Insectrac CL Tab (24 stuks)
210

Insectrac CL Tab (24 stuks)

Art. Nr. 110-000209
Productomschrijving

Mating disruption voor diverse mottensoorten (SP tabs voor o.a. de cacaomot, meelmot, vruchtmot en rozijnmot en CL tabs voor de kleermot). Mannelijke exemplaren worden naar een dispenser gelokt, waar een hoeveelheid vrouwelijk feromoon via statische elektriciteit overgebracht wordt op de antennae van de mot. Hierdoor raakt hij de mogelijkheid kwijt om vrouwtjes te vinden. Andere mannelijke exemplaren worden vervolgens gelokt door het exemplaar dat al vrouwelijk feromoon op de antennae heeft en worden op die manier tevens voorzien van vrouwelijke feromonen door statische elektriciteit. Gedurende de vruchtbare periode van de vrouwtjes zijn de mannetjes niet in staat zich voort te planten. De tabs worden in speciale houders geplaatst op 1,75 tot 2,25 meter hoogte in een raster van 5 bij 5 meter. De houder kan gemakkelijk op de meeste oppervlakken gebruikt worden. De speciale ribbeling zorgt ervoor dat de tablet stevig in de dispenser blijft zitten. Beschikt over een magnetisch detecteerbare strip voor extra veiligheid bij verlies.

Disruption de l’accouplement pour divers types de mites (les SP tabs pour les mites du cacao, des fruits, de la farine, des amandes et du raisin et les CL tabs pour les mites des textiles). La disruption se produit quand les exemplaires mâles sont attirés par un distributeur. Une certaine quantité de phéromones femelles passent sur les antennes de la mite mâle, via l’électricité statique ambiante. Le mâle perds ainsi l’opportunité de trouver des femelles et les autres exemplaires mâles sont attirés par ce même insecte ‘travesti’. Par le même prin-cipe d’électricité statique, les phéromones femelles vont se retrouver sur les antennes des autres mâles qui se trompent de partenaire. Ainsi, pendant la période de fertilité des femelles, les mâles ne seront pas en mesure de se reproduire. Les tabs sont à placer dans les distributeurs, à une hauteur de 1,75 à 2,25 m de hauteur, sur base d’un quadrillage de 5 x 5 m. Le distributeur peut se poser facilement sur la plupart des surfaces. Les encoches sont spécialement conçues pour maintenir en place la tablette dans le diffuseur. Muni d’une bande magnétique pour une sécurité supplémentaire.

Extra Informatie
Meer informatie
Toelatingsnummer geen / n.v.t.
Werkzame Stof geen / n.v.t.
Downloads