Goliath® Gel (BE)

Let op: dit is de Belgische toelating. Om dit product met Nederlandse toelating te bekijken, klikt u HIER.


Verpakking / emballage: 4 x 35 gr
Code: 100-000603

Product Omschrijving

Details

Verbruik/verdunning: 1 tot 2 druppels van 0,03 gram per m2

De formule van de gel bevat een lokmiddel om o.a. Duitse, Oosterse en Amerikaanse kakkerlakken (zowel nimfen als volwassen exemplaren) uit hun schuilplaats te lokken. Door het aanbrengen van minuscule druppels gel met behulp van een doseerpistool op de plaatsen waar de kakkerlakken zich bevinden, kan men na enkele uren reeds de dood van een aantal kakkerlakken vaststellen. Na 24 uur kan men een totale sterfte waarnemen. Alvorens te sterven zullen de kakkerlakken het product verdelen onder hun soortgenoten.

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK.

Dilution: 1 à 2 gouttes de 0,03 grammes par m2

La formule du gel contient un appât attirant les blattes (germaniques, orientales, américaines; tant les nymphes que les adultes) hors de leurs caches. En appliquant de minuscules gouttes de gel à l’aide du pistolet doseur dans les endroits de prédilection des blattes, on constate après quelques heures seulement l’efficacité du produit. Après 24 heures, toutes les blattes sont exterminées. Le produit est transmis par les porteurs aux autres spécimens de la colonie.

 UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Toelatingsnummer BE2016-0018
Werkzame Stof Fipronil 0,05%