Categorieën
Embalit NTK Kleurloos

Embalit NTK Kleurloos

Gegroepeerde productitems
Productnaam Aantal
Embalit NTK Kleurloos - 0,75 liter
Embalit NTK Kleurloos - 5 liter
Embalit NTK Kleurloos - 25 liter
Log in om te bestellen
Art. Nr. EMBALIT-NTK
Productomschrijving

Het middel kan o.a. preventief gebruikt worden op hout tegen houtaantastende schimmels, tegen schimmels en andere micro-organismen op oppervlakken, tegen houtaantastende schimmels in en op muren, alsmede op oppervlakken die zich onder de begane grondvloer bevinden en tegen algen, mossen en schimmels op oppervlakken. 5% oplossing; 1 liter spuitvloeistof komt overeen met 4 - 8 m2 oppervlak.

Embalit NTK is tevens leverbaar in de volgende kleuren: groen, middelbruin en red cedar.

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK.  

Produit de prolongation de la durée de vie du bois prêt à l’emploi, préventif sur le bois contre les pourritures xylophages, contre les pourritures et autres micro-organismes sur les surfaces, contre les pourritures xylophages dans et sur les murs, ainsi que sur les surfaces situées sous les planchers et contre les algues, mousses et pourritures sur les surfaces. Solution 5%; 1 litre de liquide de pulvérisation correspond à une surface de 4 à 8 m².

Embalit NTK est également disponible dans les couleurs suivantes: vert, brun moyen et rouge “red cedar”.

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Extra Informatie
Meer informatie
Toelatingsnummer 11622 N | BE-REG-00577
Werkzame Stof alkyldimethylbenzylammoniumchloride 49 g/l
Downloads