Categorieën
AF® Wespen- en Vliegenval + Lokstof (400 ml)
11

AF® Wespen- en Vliegenval + Lokstof (400 ml)

Verpakking / emballage: 6 stuks / pièces

Art. Nr. 110-000642
Productomschrijving

Een zeer eenvoudig te gebruiken en uiterst effectieve val voor het monitoren van wespen, hoornaars (Vespidae) en vliegen. De val is voornamelijk bedoeld voor gebruik buitenshuis, maar kan ook binnenshuis in de buurt van broedplaatsen weggezet worden. Dankzij het unieke ontwerp van de val worden gevangen insecten ondergedompeld in de lokvloeistof, wat de gebruiker beschermt tegen een accidentele wespen- of hoornaarsteek. Bovendien trekt de lokvloeistof geen andere insecten aan en is de val dus veilig voor bijen en andere bestuivers. De val bevat geen pesticiden of actieve ingrediënten. Hij bevat alleen lokstoffen van voedingskwaliteit en is als zodanig zeer veilig in gebruik in zowel residentiële als publieke ruimten.

Un piège très simple à utiliser et très efficace pour le monitoring des guêpes, de frelons (Vespidae) et de mouches. Le piège est principalement destiné à une utilisation en extérieur, mais peut aussi être placé à l’intérieur à proximité des lieux de reproduction. Grâce à la conception unique du piège, les insectes piégés sont immergés dans l’appât liquide, ce qui protège l’utilisateur contre les piqûres accidentelles. De plus, l’appât liquide n’attire pas d’autres insectes et le piège est donc sans danger pour les abeilles et les autres pollinisateurs. Le piège ne contient aucun pesticide ou ingrédient actif. Il ne contient que des attractifs de qualité alimentaire et, en tant que tel, est très sûr à utiliser dans les espaces résidentiels et publics.

Extra Informatie
Meer informatie
Toelatingsnummer geen / n.v.t.
Werkzame Stof geen / n.v.t.
Downloads