XIGNAL Solution

Code: XIGNAL
Productnaam Prijs Hoeveelheid
Xignal Mouse Trap
Xignal Rat Trap

Product Omschrijving

Details

Slim knaagdieren vangen doe je met de modernste sensortechnologie van Xignal. Het monitoren en vastleggen van knaagdieractiviteiten gebeurt 24/7. Zo ontstaat ruimte voor intensievere en efficiëntere inspecties. Dat bespaart kosten.

De mechanische, gifvrije bestrijding past in het IPM-protocol. Xignal is dé oplossing voor nu en in de toekomst. Intelligent en duurzaam plaagdiermanagement.

Xignal signaleert de status van de muizen- en rattenval: gespannen, gesprongen of gesprongen met vangst. Ook signalen over de temperatuur van de val komen 24/7 binnen.

Met behulp van de LoRa technologie loopt de communicatie via een eigen netwerk of via een publieke LoRa provider zoals bv. KPN of Proximus. De end-to-end oplossing van Xignal, van sensor tot online portal, heeft een enorm gebruiksgemak.

Door een push notificatie op mobiel of tablet beschik je online over de data van plaagdieractiviteiten. Zo kun je de plaagdierbeheersing zelf direct aansturen.

Kenmerken:

  • geïntegreerde antenne en batterij (met een levensduur van ca. 3 jaar bij standaard gebruik)
  • LoRaWANTM Certified
  • geschikt voor toepassing bij temperaturen van 0 tot 55°C
  • waterdicht

De vallen worden geleverd met 1 jaar fabrieksgarantie.

Afmetingen muizenval: 97,3 x 46,9 x 58 mm
Afmetingen rattenval: 138,9 x 75,8 x 67 mm


La dernière technologie de détection de Xignal vous permet de capturer les rongeurs de façon intelligente. Le monitoring et l’enregistrement des activités des rongeurs se fait 24/7, ce qui crée des possibilités d’inspections intensives et efficaces, en réduisant les coûts.

La lutte mécanique et non toxique s’inscrit dans le protocole de la lutte intégrée (IPM). Xignal est la solution pour maintenant et dans l’avenir. Une lutte antiparasitaire intelligente et durable.

Xignal constate l’état du piège à souris ou à rats: tendu, déclenché ou déclenché avec capture. Le système envoie également des signals sur la température du piège 24/7.

Grâce à la technologie LoRa, la communication se fait via votre réseau privé ou via un fournisseur LoRa public comme e.g. KPN, ou Proximus. La solution de bout en bout de Xignal, du capteur au portail en ligne, est facile à utiliser.

Une notification push sur votre mobile ou votre tablette vous permet d’accéder les dates de l’activité des rongeurs. Vous pouvez ainsi directement contrôler la lutte antiparasitaire.

Caractéristiques:

  • antenne et batterie intégrée (avec une durée de vie d’environ 3 ans, basée sur des conditions d’utilisation standard)
  • LoRaWANTM Certified
  • convient pour une utilisation à des températures comprises entre 0 et 55°C
  • étanche

Les pièges sont fournis avec une garantie d’un an.

Dimensions piège à souris: 97,3 x 46,9 x 58 mm
Dimensions piège à rats: 138,9 x 75,8 x 67 mm

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Toelatingsnummer geen / n.v.t.
Werkzame Stof geen / n.v.t.