Sakarat® Glueboard Solvent

Code: 235-000035

Product Omschrijving

Details

Een 100% biologisch afbreekbare, veilige en effectieve solvent op basis van plantaardige oplosmiddelen, afkomstig van natuurlijke bronnen. Sakarat Glue Board Solvent heeft een lage orale toxiciteit, geeft geen dampen vrij, geurt nagenoeg niet en is ideaal te gebruiken bij situaties waar niet-doeldieren in aanraking gekomen zijn met een lijmplank, of voor het verwijderen van insecten van lijmplanken voor identificatie.

Un solvant 100% biodégradable, sûr et efficace à base de solvants végétaux issus de sources naturelles. Sakarat Glue Board Solvent a une faible toxicité orale, une faible odeur et est idéal pour une utilisation dans des cas où des animaux non-cibles ont été en contact avec une plaque de glu, ou pour l’élimination d’insectes des plaques de glu pour l’identification.

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Toelatingsnummer geen / n.v.t.
Werkzame Stof geen / n.v.t.