Categorieën
Embalan Houtwormdood (NL) 25L
322.5

Embalan Houtwormdood (NL) 25L

Verpakking: 25 liter

 

Art. Nr. 370-000493
Productomschrijving

Embalan Houtwormdood moet worden verdund. De verkregen oplossing verdelgt houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd heraantasting.

a. Curatieve toepassing

Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij aantasting door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Boormeel en afvalhout moeten worden verwijderd en bij voorkeur verbrand. Alvorens het hout met dit middel te behandelen eerst aanwezige beits, verf of waslagen verwijderen.

Gebruiksoplossing: 10% (100 gram verdunnen met900 gram water)

Doseringen: Tenminste 250 ml van de gebruiksoplossing per m² hout opbrengen met behulp van een kwast of door middel van bespuiten onder lage druk (max. 3 bar) met grove druppel.

De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat per bewerking de vloeistof juist niet afdruipt.

Opmerking

Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te controleren of de behandeling afdoende is geweest. Wordt weer boormeel aangetroffen, dan het hout, eventueel plaatselijk, opnieuw met dit middel behandelen.

 

b. Preventieve toepassing

Voorkomt aantasting van hout door insecten zoals huisboktor. Het middel dient bij voorkeur te worden toegepast door middel van dompelen of drenken.  Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan, zoals boren, kepen, e.d. Indien dergelijke bewerkingen na het verduurzamen worden uitgevoerd, dient een nabehandeling met dit middel plaats te vinden.

Gebruiksoplossing: afhankelijk van de toegepaste methode (zie tabel)

Doseringen:  Op het te behandelen houtoppervlak moet tenminste 12,5 ml Embalan Houtwormdood (concentraat) per m² hout worden aangebracht.

 

Toepassingstechniek

Concentratie van het product

Retentie

Spuiten en kwasten

Afhankelijk van de omstandigheden 10-20 % Embalan Houtwormdood in water

12,5 ml Embalan Houtwormdood/m2

Dompelen en drenken

Afhankelijk van de omstandigheden 3-8 % Embalan Houtwormdood in water

12,5 ml Embalan Houtwormdood/m2

De opname is afhankelijk van de zuiging van het hout, de houtsoort en het houtoppervlak (ruw bezaagd, geschaafd of geschuurd).

Spatten op metaal, beton of kunststof direct verwijderen; bijvoorbeeld met wat water.

Kunststoffen, kunstvoorwerpen, bitumineuze materialen, beschilderingen of politoeren op meubels tegen het middel beschermen, aangezien deze opgelost en week kunnen worden. Overtollig en gemorst middel direct na toepassing afvegen, zodat verf of politoer niet aangetast kunnen worden.

Niet geschikt voor het gebruik op materialen die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren.

Verpakking na gebruik goed sluiten.

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK.

Extra Informatie
Meer informatie
Toelatingsnummer 15054
Werkzame Stof permethrin 2,5%
Downloads