Difabo Blok (BE)

Code: DIFABO BLOK
Productnaam Prijs Hoeveelheid
Difabo Blok - 80 gram (emmer 4 kg)
Difabo Blok - 200 gram (emmer 10 kg)

Product Omschrijving

Details

Een lokaas ter bestrijding van de bruine rat (Rattus norvegicus) en huismuis (Mus Musculus) in en rond gebouwen en in riolen.
Beschikbaar in: 100 x 80 g (blok met haak) - 50 x 200 g (blok met haak).

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK. 

Exclusivement autorisé pour la lutte contre le rat brun (Rattus norvegicus) et la souris domestique (Mus musculus) dans et autour des bâtiments et dans les égouts. Disponible en: 100 x 80 g (bloc avec crochet) - 50 x 200 g (bloc avec crochet).

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Toelatingsnummer BE2011-0017
Werkzame Stof Difenacoum 0,005%